Renovatie speelplek Petronella Voûtepad


In de bijlage een bewonersbrief voor de speelplek rondom het Petronella Voûtepad. De bewoners hebben eerder een keuze kunnen maken tussen verschillende opties voor de speelplek. 

Met vriendelijke groet,

Marco Versluis
Wijkregie
071-516 5067
m.versluis@leiden.nl