• HALLOWEEN KINDERGRIEZELBOS

HALLOWEEN KINDERGRIEZELBOS

LAATSTE AVOND GRATIS KAARTEN

Halloween stevenshof 2019
Toegang tot het terrein uitsluitend
met een geldige entreekaart!
De oplage is beperkt.
OP = OP

Belangrijk!!!
Bij afhalen gratis entreekaarten voor het Groot Griezelbos:
Personen boven 21 jaar kunnen maximaal 4 gratis kaarten ophalen vanaf 15 oktober.
Onder 21 jaar éé'n kaart p.p. 

Radius, Top Naeffstraat 1, 
Vrijdag      11 oktober     19.00 - 21.00 uur
Maandag   14 oktober    19.00 - 21.00 uur
Dinsdag     15 oktober    19.00 - 21.00 uur
Woensdag 16 oktober    19.00 - 21.00 uur

Huis van de Buurt, Trix Terwindtstraat 4,  
Woensdag   9 oktober    13.00 - 14.00 uur
Woensdag 16 oktober    13.00 - 14.00 uur

Regels entreekaart:

·       Aantal entreekaarten:
-       Voor het Kinderbos op de schooltuin De Distelvink: maximaal 4 kinderkaarten met 1 volwassene kaart;
-       Voor het Griezelbos in het Stevenspark: 1 kaart per persoon
·       Entreekaarten worden met een tijdslot uitgegeven. Op de kaart staat de tijd wanneer wij u verwachten en het tijdsslot waarbinnen u wordt toegelaten tot het griezel- of kinderbos.
·       Op de entreekaart staat hoelang u in het griezelbos of kinderbos-schooltuin kunt verblijven. Daarna dient u het terrein te verlaten.
·       Bezoekers die zich niet houden aan de tijden, of bij overschrijding door hen van het aangegeven tijdslot, zal verdere toegang worden geweigerd of zullen worden begeleid naar de uitgang.

·         Geen entreekaarten op de dag zelf.
·         Met het accepteren van de entreekaart accepteert u de huisregels.

Huisregels:

·         Verboden te roken op het gehele terrein.
·         Alcohol en drugs, etc zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan wordt de toegang geweigerd.
·         Het is te allen tijde verboden om voorwerpen binnen te brengen die als vuur-, slag-, steek-  en/of        stootwapens kunnen dienen.
·         Bezoekers die het terrein betreden kunnen gecontroleerd worden. U bent verplicht hieraan mee te      werken.
·         U toont uw geldige entreekaart, als u daarom wordt gevraagd.
·         Het is niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeelten van het terrein te begeven.
·         Het is binnen en rondom het terrein verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
·         Bezoekers dienen zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging en de  organisatie.

·         Toegang tot het terrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.

·         Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van de Wijkraad worden voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk gesteld door de Wijkraad en wordt er aangifte gedaan bij de politie.
·         Bezoekers kunnen gefotografeerd worden; deze foto’s kunnen worden gepubliceerd bent u daar niet mee eens dan kunt u de sticker geleverd bij de entreekaart op uw voorhoofd plakken.
·         Het is ten strengste verboden spoken of andere deelnemers aan te raken. In het kader van Halloween bestaat wel de mogelijkheid dat bezoekers door de spoken/griezels worden aangeraakt.
·         Bij het niet naleven van de huisregels, of bij het veroorzaken van overlast, wordt u van het terrein verwijderd.