WIJKRAAD ZOEKT INITIATIEVEN. ER IS GELD TE VERDELEN !

Kent u, of heeft u een initiatief dat geld kost? Heeft dat initiatief iets met de Stevenshof, haar inwoners en/of hun activiteiten te maken, dan wordt het interessanter. De Wijkraad mag komend najaar een aardig bedrag verdelen. Dit is afkomstig van de Christina Arentsstichting, een kleine stichting, die onder andere tot doelstelling heeft een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk, cultureel en sociaal welzijn van een ieder in de wijk Stevenshof. De Stichting wordt opgeheven; het vermogen van de stichting wordt toebedeeld aan doelen die bijdragen aan de doelstelling van de stichting in de vorm van een eenmalige gift. Initiatieven die de wijk beter maken, of die ten goede komen aan mensen of initiatieven die gericht zijn op jongeren, ouderen of mensen die het, in de ruimste zin van het woord, moeilijker hebben genieten de voor- keur. Het gaat niet om individuele personen en ook niet om beloning van personen. De Wijkraad wil met deze oproep haar voelsprieten vergroten, want u begrijpt, ook de Wijkraad zelf heeft wel ideeën. Verder zouden we nog een aantal zaken kunnen noemen waaraan het moet voldoen maar dat is hier niet nodig. Waarom niet? U kunt namelijk het idee aan de Wijkraad kenbaar maken. De Wijkraad zal het verder bekijken en beoordelen.

U speelt daar zelf geen rol in (tenzij u natuurlijk zelf deel uitmaakt van het “idee”). Het is géén subsidie of prijs die aan u gegeven wordt! Er kan dus ook niet, u kent die regel wel, over de uitslag gecorrespondeerd worden. De Wijkraad is een vereniging en zal uiteraard, zoals ze met alles doet, aan haar leden verantwoording afleggen over deze keus of keuzen. Uiteraard zullen mensen wel te horen krijgen wat er met hun idee/voorstel gedaan wordt. Het is, kunnen we zeggen, niet ondenkbaar dat al het geld naar één initiatief gaat. Maar het zou ook zeker kunnen dat een groter aantal zaken wordt ondersteund. Per initiatief denken wij aan een bedrag van enkele honderden euro’s tot ongeveer duizend euro. Nee! U hoeft géén massa’s formulieren in te vullen. Voldoende is aan te geven welke doel/idee u voorstelt. Iets aan achtergrondinformatie mag en als u weet wie er meer over weet of contactpersoon is, dan is dat mooi. Maar de omvang van uw verzoek maakt voor de waardering niet uit. Mooie “verkoop”-verhalen zijn overbodig. Graag ontvangen wij uw verzoek uiterlijk 31 augustus 2019. Stuur uw idee, voorstel naar: Wijkraad Stevenshof E. Banningstraat 4 2331 EC Leiden of per mail naar info@wijkraadstevenshof.nl Houd ook de website www.wijkraadstevens- hof.nl in de gaten