• Stevenshof Vitaal

Stevenshof Vitaal


Stevenshof Vitaal – Stevenshof gaat voor Positief Gezonde(re) wijk.

Een gezonder en vitaler Nederland is de inzet van “Alles is gezondheid”, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie dat in 2014 door de overheid is gestart. Aanleiding voor dit programma is de toename van chronisch zieke mensen, we worden met zijn allen ouder, voorheen ongeneeslijke ziekten zijn tegenwoordig behandelbaar, en de aanzienlijke gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. Ook de relatie tussen een (on)gezonde leefstijl, opleiding, werk- en woonomstandigheden en maatschappelijke ontplooiing spelen hierbij een rol.Op 4 december jl. vond een bijeenkomst plaats in de grote zaal van het buurthuis met als doel van onze wijk een gezonde(re) wijk te maken, Stevenshof Vitaal. Ron Derogee, voorzitter van de wijkvereniging, Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn, en Ton van Houten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid, gaven deze avond het startsein.

Door de toenemende vergrijzing van de Stevenshof is het van groot beland dat onze bewoners op een gezonde manier samen oud worden en blijven meedoen in de wijk. Naast deze toename is gebleken dat er relatief veel bewoners een chronische aandoening hebben, zoals hart- en vaatziekten. Daarom is een goede gezondheid van groot belang. De partners van Stevenshof Vitaal willen de onderlinge verbondenheid in de wijk versterken, zodat mensen graag in de wijk willen blijven en kunnen blijven wonen. Het gaat hierbij niet alleen om de verbondenheid tussen de wijkorganisaties onderling, maar ook tussen de wijkorganisaties en de bewoners. Samen ideeën ontwikkelen, samenwerken en elkaar ontmoeten. Stevenshof Vitaal zal hierbij de verbindende factor, een overkoepelend orgaan, zijn voor waardevolle bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk. Steeds in samenspraak met de bewoners.

Deze avond hebben de wijkvereniging en ook individuele bewoners bevestigd dat zij samen met de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, de zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers in de wijk de wijk gezonder en socialer willen maken. Met de ondertekening van de zogenaamde pledge, ofwel belofte, hebben zij de missie van Alles is Gezondheid onderschreven en de ambities vastgelegd.

Ja,
Wij, bewoners en samenwerkende organisaties, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor deze activiteiten uit te voeren.

Onze ambitie is samenwerken aan een wijk waarin bewoners zich Positief Gezond(er) voelen. Dat wil zeggen at bewoners de dingen (kunnen) doen die zij belangrijk vinden. Zij stimuleren en ondersteunen elkaar daarin. De wijk wordt in 2021 als leefbaarder ervaren. Mensen, jong en oud, wonen en werken er graag.

·         We starten samen met Stevenshof Vitaal! een beweging die bewoners en organisaties samen vormgeven. Van het ontwikkelen van ideeën, tot het uitvoeren van plannen.

·         We bespreken met elkaar wat nodig is om Positief Gezond(er) te kunnen leven in de wijk.

·         We benutten het aanbod aan activiteiten en acties dat door bewoners wordt gewaardeerd en bijdraagt aan de ambitie.

·         We ontwikkelen samen nieuwe ideeën, plannen.

·         Iedere inwoner van de Stevenshof is welkom mee te doen.

·         Enthousiaste organisaties nodigen we van harte uit om aan te haken.

·         Eind 2021 ligt er een stevige basis om deze samenwerking in de wijk voort te zetten. En daarmee een goede basis voor een Positief Gezonde(re) wijk.

·         De bewoners:

-          Ervaren dat ze gehoord worden en mee kunnen doen.

-          Kunnen blijven bijdragen aan het vormgeven van hun wijk, waar zij graag willen blijven wonen.

·         De organisaties ervaren dat de onderlinge samenwerking en input van bewoners rendeert:

-          In de vitaliteit en gezondheid van de bewoners.

-          In de tevredenheid van de bewoners over de in de wijk aangeboden producten en diensten.

-          In de aantrekkelijkheid van de Stevenshof.

 

De initiatiefnemers van Stevenshof zijn: Gemeente Leiden, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Zorg en Zekerheid, GGD Hollands Midden, Sociaal Wijkteam, Welzijnsorganisaties, Stichting Rijncoepel, Gezondheidscentrum Stevenshof, LUMC, NELL, en Reos. Hanneke Zandbergen is als strategisch adviseur van Reos betrokken als programmamanager.

Tijdens de avond hebben daarnaast ook andere organisaties aangegeven zich graag te willen aansluiten bij dit initiatief: Thuis op Straat, Centrum voor Jeugd en Gezin, IDOE-Leiden, EVA-mantelzorgondersteuning, Hogeschool Leiden, Zorgbelang Inclusief, Activite, Vitality Club, Organ Balance en Fietsmaatjes.

Meer weten over dit programma? Neem contact op met Hanneke Zandbergen: hzandbergen@reos.nl