• De Wijkvereniging

De Wijkvereniging


De wijkvereniging “Wijkraad Stevenshof” is een actieve en betrokken wijkvereniging die het welzijn van alle bewoners van de Stevenshof en van hen die er werkzaam zijn wil bevorderen in de meest ruime zin van het woord. Dit doel trachten wij onder meer te bereiken door het bevorderen van overleg tussen wijkbewoners onderling en personen, groepen en instanties die zich bezig houden met de woon-, werk en leefomgeving in de wijk, het fungeren als spreekbuis, het geven van voorlichting, advies en informatie, het uitgeven van een wijk-infobulletin, het eventueel houden en organiseren van een zogenaamd burgerforum.

Indien nodig onderhouden wij contacten met de gemeente, de provincie of het Rijk. Een goed voorbeeld hiervan is de Rijnlandroute. Daar heeft de wijkraad op alle fronten geprobeerd invloed te hebben. Voor de gemeente Leiden is de wijkvereniging het aanspreekpunt als het gaat om schoon, heel, veilig, groen, verkeer en leefbaarheid. Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit 7 personen, te weten: het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester), een vice-voorzitter, tweede penningmeester, en overige bestuursleden.

Het bestuur kent de volgende “portefeuilles”:

-      Communicatie

-      Groen, verkeer, veiligheid en leefbaarheid

-      Evenementencommissie

-      Openbaar vervoer

-      Rijnlandroute

-      Senioren

-      Jeugdzaken

-      Stadswarmte

Spreekt dit u aan en wilt u lid worden van de wijkvereniging “Wijkraad Stevenshof”, druk dan in het grijze blok, onder aan de pagina op de button lid worden en vul uw gegevens in.