Commissie Stadswarmte Stevenshof Leiden

Sinds januari 2015 houdt een commissie van de Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof zich bezig met het onderwerp stadswarmte. De Stevenshof is een van de grootste wijken in Leiden waar de bewoners hun huis verwarmen door stadswarmte. Aanleiding voor de oprichting van de commissie zijn de hoge vastrechten voor stadswarmte en de mogelijk nadelige gevolgen van de sluiting in 2020 van de E-on centrale in Leiden die nu de stadswarmte levert voor huishoudens in Leiden.

Het doel van de commissie stadswarmte is dat er een betaalbare en duurzame opvolger komt voor stadswarmte van de E-on centrale. Hoewel NUON ons niet in de kou mag laten staan, en nu inzet op de warmterotonde voor aanvoer van restwarmte uit de Rotterdamse havens, zijn wij als warmtegebruikers niet tevreden met de huidige warmtevoorziening. Reden is dat stadsverwarming voor veel gebruikers relatief duur is. Het hoge vastrecht is een landelijk probleem, dat wij niet lokaal en alleen kunnen oplossen. Daarom willen wij als eindgebruikers/klanten zeggenschap in de toekomstige warmtevoorziening en aangedragen regelingen en alternatieven voor “van het gas af” in Leiden.

Sinds 2015 hebben wij de ontwikkelingen in de Leidse gemeenteraad over stadswarmte, de aanleg van een warmterotonde vanuit Rotterdam en de warmtevisie nauwlettend in de gaten gehouden, en deze van een kritische noot voorzien door middel van inspraakreacties en persoonlijk contact met raadsleden. Recenter is er ook steeds meer aandacht voor “van het gas af, zowel landelijk als ook onder wijkbewoners. Wij proberen ook voor dit onderwerp een vinger aan de pols te houden om te kunnen duiden wat dit betekent voor de Stevenshof.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Daniel Hake, Miriam van de Kamp, Peter Lina en Peter Segaar.

De commissie kan nog versterking gebruiken. Heb je interesse om een steentje bij te dragen aan de lopende discussie in Leiden over stadswarmte”, en daarin het belang van gebruikers sterker voor het voetlicht te brengen, of heb je tijd en zin om je actiever bezig te gaan houden met de lokale discussie en maatregelen voor “van het gas af”, stuur dan een mail aan commissiestadswarmteshl@gmail.com.