• zaterdag 27 oktober 2018

zaterdag 27 oktober 2018

Halloween Stevenshof 2018

Toegang tot het terrein uitsluitend met een geldige entreekaart! De oplage is beperkt: OP = OP.

De gratis entreekaarten zijn af te halen bij :

Radius, Top Naeffstraat 1, 2331 HD Leiden

Donderdag 18 oktober 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 19 oktober 20.00 - 22.00 uur

Maandag 22 oktober 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag 23 oktober 20.00 - 22.00 uur

 

Huis van de Buurt, Trix Terwindtstraat 4, 2331 GW Leiden

Woensdag 24 oktober 12.00 - 14.00 uur

Donderdag 25 oktober 12.00 - 13.00 uur

 


Regels entreekaart:

· Aantal entreekaarten:

- Voor het Kinderbos: maximaal 4 per begeleider;

- Voor het Spookbos: maximaal 4.

· Entreekaarten worden met een tijdslot uitgegeven. Op de kaart staat de tijd wanneer wij u verwachten en het tijdsslot waarbinnen u wordt toegelaten tot het griezel- of kinderbos.

· Op de entreekaart staat hoelang u in het griezelbos of kinderbos-schooltuin kunt verblijven. Daarna dient u het terrein te verlaten.

· Bezoekers die zich niet houden aan de tijden, of bij overschrijding door hen van het aangegeven tijdslot, zal verdere toegang worden geweigerd of zullen worden begeleid naar de uitgang. H

 

Huisregels:

· Verboden te roken op het gehele terrein.

· Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan wordt de toegang geweigerd.

· Het is te allen tijde verboden om voorwerpen binnen te brengen die als vuur-, slag-, steek- en/of stootwapens kunnen dienen.

· Bezoekers die het terrein betreden kunnen gecontroleerd worden. U bent verplicht hieraan mee te werken.

· U toont uw geldige entreekaart te allen tijde als u daar om wordt gevraagd.

· Het is niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeelten van het terrein te begeven.

· Het is binnen en rondom het terrein verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

· Bezoekers dienen zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging en de organisatie.

· Toegang tot het terrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.

· Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van derden zullen voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

· Bezoekers kunnen gefotografeerd worden; deze foto’s kunnen worden gepubliceerd.

· Het is ten strengste verboden spoken of andere deelnemers aan te raken. In het kader van Halloween bestaat wel de mogelijkheid dat bezoekers door de spoken worden aangeraakt.

· Bij het niet naleven van de huisregels, of bij het veroorzaken van overlast, wordt u van het terrein verwijderd.16 maart