• voorzijde Polderpraat 126

Edities PolderPraat

De Polderpraat is het wijkblad van de Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof. Het blad wordt in principe om de drie maanden uitgegeven.
Het blad wordt verspreid door De Schakel en ligt tevens een week nadat het blad is rondgebracht bij het buurthuis, de bibliotheek, het Total-tankstation en in het gezondheidscentrum.