• Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering
Aan de leden van de Wijkraad
 
Leiden, 5 maart 2018

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag  27 maart 2018

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van de wijkvereniging “Wijkraad Stevenshof” nodigt u bij deze uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op de locatie:
“Sociëteit de Dobbegaarde”, Dobbedreef 250
Aanvang vergadering om 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur

Tijdens de ledenvergadering zullen de activiteiten van de Wijkraad in 2017 nogmaals de revue passeren. Ook zullen de plannen en ideeën voor 2018 onderwerp van discussie zijn. De stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn.

Namens het bestuur van de Wijkraad hopen wij u op 27 maart a.s. te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de Wijkraad Stevenshof

Ron Derogee
 voorzitter Wijkraad Stevenshof