• Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering


IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS
GAAT DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TOT NADER ORDER NIET DOOR

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag  31 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van de wijkvereniging “Wijkraad Stevenshof” nodigt u bij deze uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op de locatie:
“Sociëteit de Dobbegaarde”, Dobbedreef 250
Aanvang vergadering om 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur

Tijdens de ledenvergadering zullen de activiteiten van de Wijkraad in 2019 nogmaals de revue passeren. Ook zullen de plannen en ideeën voor 2020 onderwerp van discussie zijn. De stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn.

Namens het bestuur van de Wijkraad hopen wij u op 31 maart a.s. te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Wijkvereniging "Wijkraad Stevenshof" 

Ron Derogee
voorzitter Wijkraad Stevenshof