• Commissie Stadswarmte Stevenshof Leiden

Commissie Stadswarmte Stevenshof Leiden

Sinds januari 2015 houdt een commissie van de Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof zich bezig met het onderwerp stadswarmte. De Stevenshof is een van de grootste wijken in Leiden waar de bewoners hun huis verwarmen door stadswarmte.

Aanleiding voor de oprichting van de commissie waren de hoge vastrechten voor stadswarmte en de mogelijk nadelige gevolgen van de beoogde sluiting van de E-on centrale in Leiden in 2020. Inmiddels is de Uniper centrale nog steeds de plek waarvan stadswarmte naar de Stevenshof komt.

Het doel van de commissie stadswarmte is dat het stadswarmtesysteem in de toekomst meer aanbieders kent en dat er nieuwe warmtebronnen op kunnen worden aangesloten. Op die manier ontstaan er voor de gebruikers keuzemogelijkheden. De commissie maakt zich daarbij sterk voor het betaalbaar houden van de kosten en ziet graag dat spaarzaam gebruik beloond wordt. Door de huidige hoge vastrechtkosten levert een vermindering van het warmteverbruik namelijk maar kleine financiële besparingen op. Hiervoor houdt de commissie de vinger aan de pols van ontwikkelingen op het gebied van stadswarmte en plannen voor de energietransitie van de gemeente en de regio Holland Rijnland.

Eén van de eerste wapenfeiten van de commissie was een open brief in april 2015 aan de gemeenteraad van Leiden en wethouder Frank de Wit naar aanleiding van berichtgeving over de aansluiting van Leiden op de warmterotonde Zuid-Holland. Lees hier de brief.

In de jaren daarna is er regelmatig contact geweest met de gemeente Leiden en met Vattenfall over ontwikkelingen op het gebied van stadswarmte. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: plannen voor een warmterotonde over oost vanuit Rotterdam, een nieuw contract met de Uniper centrale voor continuiteit van het aanleveren van stadswarmte en de ontwikkeling van een warmtevisie en (regionale) energiestrategie.

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:, Miriam van de Kamp, Annelou Kingma, Peter Lina, Peter Segaar en Kees Trouwee. Ga Goed wijkambassadeur Ckees van Oijen staat in nauw contact met de commissie.

De commissie kan nog versterking gebruiken. Heb je interesse om een steentje bij te dragen aan de lopende discussie in Leiden over stadswarmte en de energietranisitie? Wil je daarin het belang van gebruikers sterker voor het voetlicht te brengen? Stuur dan een mail aan commissiestadswarmteshl@gmail.com.