Aanmelden als Lid

U wilt zich aanmelden als lid! Nou dat kan en daar zijn wij harstikke blij mee.

Klik op de link aanmeldingsformulier, u wordt naar een nieuwe pagina geleid waar u het formulier kan invullen. Binnen een maand ontvangt u een bevestiging en een factuur voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar

Aanmeldingsformulier