INFORMATIE OVER WIJKEN MET SCHONERE ENERGIE

In 2050 zijn woningen in Nederland aardgasvrij. De overheid wil daarmee de CO2-uitstoot verminderen om (verdere) klimaatverandering tegen te gaan. Ook Leiden schakelt om van aardgas naar schonere energie voor het verwarmen van huizen en gebouwen, voor de warme douche en om te koken. Voordat het zover is, moeten er nog veel stappen gezet worden. We starten met de omschakeling in een vijftal wijken: Merenwijk, Meerburg, Waardeiland/bedrijventerrein de Waard, de Stevenshof en Leiden Zuidwest. Samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, warmtebedrijven en andere overheden werkt de gemeente aan een plan per wijk: een wijkuitvoeringsplan. Daarin staat hoe de wijk in 2050 duurzaam en aardgasvrij wordt. Niet alle wijken gaan tegelijk van het gas af. We starten in een vijftal wijken: Merenwijk, Meerburg, Waardeiland/bedrijventerrein de Waard, de Stevenshof en Leiden Zuidwest. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor het uitbreiden van het stadswarmtenet, waar nu al duizenden Leidse woningen op zijn aangesloten.

Interactieve kaart: een warmteoplossing in jouw wijk
De omschakeling naar een aardgasvrije stad maken we per gebied of wijk. Op een online interactieve kaart is te zien welke warmteoplossing de gemeente verwacht per wijk. Dat wil niet zeggen dat elke woning en elk gebouw op dezelfde oplossing overstapt: dat vullen we verder in met de wijkuitvoeringsplannen. Huiseigenaren kunnen uiteindelijk zelf kiezen voor een individuele oplossing met bijvoorbeeld een warmtepomp, een kleine buurtvoorziening of voor een collectieve oplossing zoals aansluiting op een warmtenet. We beginnen met de omschakeling in een vijftal (start)wijken. Op de kaart zie je wat je op termijn kunt verwachten in de wijk en wat je in de tussentijd kan doen, zoals isoleren en het aanschaffen van zonnepanelen. Je vindt de interactieve kaart via de link.

Waarom stappen we over naar schonere energie?
De gemeente wil dat Leiden een fijne plek is om te wonen, nu en in de toekomst. In 2019 hebben alle Nederlandse gemeenten het Klimaatakkoord ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over welke doelen we in Nederland willen bereiken, onder andere: in 2050 zijn huizen aardgasvrij. Door geen aardgas meer te gebruiken in woningen en gebouwen verminderen we de CO₂-uitstoot. Net als andere gemeenten in Nederland werken we hard aan het veranderen van de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Dit noemen we de energietransitie. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en scholen willen we de stad duurzamer maken.

Op de website van de gemeente vind je meer informatie over de warmtetransitie in de wijken.