• WEL OF NIET KAPPEN ZONDER VERGUNNING

WEL OF NIET KAPPEN ZONDER VERGUNNING

Het College van Burgemeester en Wethouders, wil de 'Verordening voor de fysieke leef omgeving Leiden 2020' wijzigen op het onderdeel houtopstand. De aanleiding voor een herziening van de huidige verordening is de wens van het college om dode of kwijnende stadsbomen snel te kunnen vervangen. Dus zonder de hele vergunningprocedure, vanwege te hoge administratieve lasten. Daarvoor werd de ‘kap via een melding’ bedacht. Zonder vergunning en zonder bezwaarmogelijkheid. De Bomenbond heeft daar een zienswijze over geschreven. Bent u geinteresseerd in de volledig tekst van deze zienswijze, klik dan op de link.