DE HANGPLEK VOOR JONGEREN (JOP) KOMT ER AAN

Eindelijk is het zo ver de hangplek voor onze jongeren (JOP) komt er aan. Dankzij de inspanningen van Partij Sleutelstad, Groen Links, Partij van de Arbeid, Studenten voor Leiden en natuurlijk niet te vergeten de de strijd die de jongeren samen met SOL hebben getreden, gaat de gemeente in week 26 starten met het realiseren hier van. Lees de brief die de gemeente aan de bewoners heeft gestuurd.