EXTRA COMPENSATIE HOGE ENERGIEKOSTEN

In oktober 2021 stegen de energietarieven flink. Om deze kostenstijging te compenseren voerde het kabinet in 2022 een aantal maatregelen in. In maart kwamen er nieuwe, extra maatregelen bij.


Minder energiebelasting
In 2022 betaal je minder energiebelasting. Dit geldt voor iedereen. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik bespaart hierdoor zo’n
€ 427,- per jaar. Hoeveel je precies bespaard hangt af van de grootte van je huishouden en hoe je met de energie omgaat.

Nieuwe maatregelen maart 2022
Vanaf 1 juli daalt de btw op stroom en gas van 21% naar 9%. Hiermee bespaart een huishouden met een gemiddeld verbruik tot eind 2022 ongeveer € 140,- op de energierekening.
De eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens op of net boven het sociaal minimum, die eerder op €200,- was vastgesteld stijgt naar €800,-.

De Rijksoverheid biedt € 150.000.000,- die bestemd was voor energiebesparende maatregelen in 2026 nu al aan. Daarmee is er in 2022 in totaal € 300.000.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen in slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met lage inkomens. De gemeente bepaalt, in overleg met woningcorporaties, waar zij het bedrag voor inzet.

Hoe ontvang je de compensatie?
De energieleverancier verrekend de verminderde energiebelasting in het voorschotbedrag of bij de eindafrekening. Hiervoor hoef je dus niets te doen. Mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 800,- ontvangen het geld via de gemeente. Ontvang je een uitkering, dan krijg je het geld automatisch op je rekening. Zit je net iets daarboven? Neem dan contact op met de gemeente.
(bron: pricewise.nl)