• Remmel Scheringa

PENNINGMEESTER Remmelt Scheringa

Mijn naam is Remmelt Scheringa en ik ben de penningmeester van de wijkvereniging en als zo danig maak ik deel uit van het dagelijks bestuur. Hier onder geef ik een opsomming van de zaken die ik als penningmeester voor de wijkvereniging doe.

Het beheer van de bankrekening. Het innen van de contributies. Het doen van geautoriseerde betalingen.
Het opstellen van periodieke financiële overzichten voor het bestuur en/of de leden vergadering inzake exploitatie en balans. Het opstellen en indienen van de subsidie aanvraag bij de gemeente. Het innen van nota's van adverteerders. Het, in samenwerking met de secretaris, verzorgen en uitvoeren van alle correspondentie noodzakelijk om contributies en nota's geïnt te krijgen. Het mede opstellen van de nieuwe begroting. Het mede vaststellen van de contributie. Het opstellen van het financieel jaarverslag. Het opmaken van de balans. Het doen controleren van de "kas" door de kascommissie. Het presenteren van het financieel jaarverslag op de ALV. U kunt mij bereiken via mailadres penningmeester@wijkraadstevenshof.nl