• Bep Corba

BESTUURSLID Bep Corba

Mijn naam is Bep Corba en ik ben bestuurslid communicatie van de wijkvereniging. Als bestuurslid communicatie ben ik verantwoordelijk voor de PR, onderhoud ik de externe contacten met de pers. Ook het onderhouden van de contacten met sponsoren en adverteerders is mijn taak. Ik ben de hoofdredacteur van ons wijkblad de "PolderPraat" en zorg ervoor dat deze "PolderPraat" vier keer per jaar wordt uitgegeven en verspreid. Ook het onderhouden van de website is mijn verantwoordelijkheid.

Voor zaken die communicatie betreffen kunt u mailen naar communicatie@wijkraadstevenshof.nl
Heeft u iets voor de "PolderPraat"dan kunt u dat mailen naar polderpraat@wijkraadstevenshof.nl