• Henk Osinga

BESTUURSLID en voorzitter a.i. Henk Osinga

Mijn naam is Henk Osinga en ik ben vice voorzitter en 2e penningmeester van de wijkvereniging. Als vice voorzitter maak ik ook deel uit van het dagelijks bestuur. Ik behartig de belangen van bewoners met betrekking tot de Rijnlandroute en zit de vergaderingen van de commissie Rijnlandroute voor en organiseer activiteiten in het kader van de Rijnlandroute. Ik hou de ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar vervoer en het bestemmingsplan in de gaten en neem waar nodig, in overleg met het bestuur, actie. Als er verkiezingen zijn dan organiseer ik altijd een verkiezingsdebat. Als vice voorzitter en 2e penningmeester neem ik de taken van de voorzitter en penningmeester waar daar waar nodig. Nu de voorzitter afgetreden is ben ik tijdelijk de voorzitter a.i. U kunt mij bereiken via emailadres voorzitter@wijkraadstevenshof.nl