• Ron Derogee

VOORZITTER Ron Derogee

Mijn naam is Ron Derogee en ik ben de voorzitter van de wijkvereniging. Als voorzitter ben ik belast met de algemene gang van zaken en vorm ik samen met de vice voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Ik geeft leiding aan de bestuurs- en de algemene ledenvergaderingen en Ik ben de officiƫle woordvoerder van de wijkvereniging en ik leg tegenover de leden verantwoording af over het gevoerde beleid. Ik moet er voor zorgen dat alle bepalingen en regelingen die door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld door een ieder worden nageleefd en dat de besluiten genomen op bestuurs- en algemene vergaderingen van de wijkvereniging worden uitgevoerd.

Wilt u iets aan mij kwijt of bespreken betreffende onze wijk de Stevenshof stuur dan een mail naar voorzitter@wijkraadstevenshof.nl