• Kees van der Kaay

SECRETARIS Kees van der Kaay

Mijn naam is Kees van der Kaay en ik ben de secretaris van de wijkvereniging. Als secretaris maak ik deel uit van het dagelijks bestuur. Ik notuleer de bestuursvergaderingen en de ALV's. Ik zorg voor tijdige verspreiding van uitnodigingen, agenda's, notulen en eventuele andere bijlagen t.b.v. de bovengenoemde vergaderingen. Ik ben ook verantwoordelijk voor alle andere correspondentie voor zover dit niet ligt op het terrein van collega-bestuursleden. Ook hou ik in de gaten dat alles wat bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld wordt nageleeft. Ook hou ik de ledenadministratie bij en verzorg ik het archief.

Dus als u iets hebt voor de wijkvereniging dan ben ik diegene waar u uw brieven en e-mails naar toe kan sturen. Het mailadres is info@wijkraadstevenshof.nl