• Lid worden

Lid worden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste een volledig verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier weken. Een volledig verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aangaan van het lidmaatschap is men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

Als welkomstgeschenk ontvangt u een “ICE” stick. ICE staat voor IN CASE OF EMERGENCY. Met gebruiksadvies.

Als lid kun je een nieuw lid aanbrengen, dan ontvang je, na betaling door het nieuwe lid, 1/5 staatslot als bonus.
In dit geval kun je een aanmeldingsformulier aanvragen.

De aanmelding kan worden verzonden naar het secretariaat: E. Banningstr. 4, 2331 EC Leiden of
posten in de brievenbus in de hal van het buurthuis.
O ėėn persoon € 5,00 per jaar
O familie € 10,00 per jaar

Lid worden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste een volledig verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier weken. Een volledig verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aangaan van het lidmaatschap is men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

Als welkomstgeschenk ontvangt u een “ICE” stick. ICE staat voor IN CASE OF EMERGENCY. Met gebruiksadvies.

Als lid kun je een nieuw lid aanbrengen, dan ontvang je, na betaling door het nieuwe lid, 1/5 staatslot als bonus.
In dit geval kun je een aanmeldingsformulier aanvragen.

De aanmelding kan worden verzonden naar het secretariaat: E. Banningstr. 4, 2331 EC Leiden of
posten in de brievenbus in de hal van het buurthuis.
O ėėn persoon € 5,00 per jaar
O familie € 10,00 per jaar