• Ledenpas

AANMELDEN ALS LID

U wilt zich aanmelden als lid! Nou dat kan en daar zijn wij harstikke blij mee. Als lid krijgt u van ons, na ontvangst van de contributie, een ledenpas (zie afbeelding) waarbij u bij een aantal winkeliers in de Stevenhof korting krijgt. Ook krijgt u korting op diverse, door de wijkvereniging georganiseerde, evenementen.

Als welkomstgeschenk ontvangt u een “ICE” stick. ICE staat voor IN CASE OF EMERGENCY. Met gebruiksadvies.

Nog een voordeel van het lidmaatschap is dat wij u ook belonen als u een nieuw lid aanbrengt. Als het nieuwe lid zijn contributie heeft betaald dan ontvang u van ons een 1/5 staatslot en wie weet wat dat kan opleveren.

Klik op de link aanmeldingsformulier, vul het formulier in en stuur het op naar het secretariaat. Het adres staat onderaan het formulier vermeldt.

Lid worden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste een volledig verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier weken. Een volledig verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aangaan van het lidmaatschap is men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

Als welkomstgeschenk ontvangt u een “ICE” stick. ICE staat voor IN CASE OF EMERGENCY. Met gebruiksadvies.

Als lid kun je een nieuw lid aanbrengen, dan ontvang je, na betaling door het nieuwe lid, 1/5 staatslot als bonus.
In dit geval kun je een aanmeldingsformulier aanvragen.

De aanmelding kan worden verzonden naar het secretariaat: E. Banningstr. 4, 2331 EC Leiden of
posten in de brievenbus in de hal van het buurthuis.
O ėėn persoon € 5,00 per jaar
O familie € 10,00 per jaar