• Fotowedstrijd Groene Stevenshof

Fotowedstrijd Groene Stevenshof

Inleiding
In het kader van Stevenshof Vitaal is er een Initiatiefgroep Groen. Die bestaat uit Karen Jimmink, Ronald Jimmink, Rolinde Hupkes, Marianne Mathijssen, Heico Rodewijk, Martine van Schaik en Maria Xanthopoulos. Deze groep heeft als doel van de Stevenshof de groenste wijk van Leiden te maken door meer bomen, planten en bloemen toe te voegen. Dit is niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk om de gevolgen van hetere zomers, verdroging van de bodem en de toename van stortregens op te kunnen vangen. De groep promoot groene initiatieven, zoals groene gevels en groene daken, boomspiegels en wijktuintjes. Ook sporen ze mensen aan om hun tuin groener en biodiverser in te richten.

De gemeente Leiden heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Tuin. Dat sluit naadloos aan bij de ideeën en activiteiten van de Initiatiefgroep Groen. Om het Jaar van de Tuin 2021 extra luister bij te zetten organiseert de Initiatiefgroep Groen, naast andere activiteiten (zie de website Stevenshof Vitaal en de Facebookpagina van de Initiatiefgroep Groen), een fotowedstrijd met als thema ‘Groene Stevenshof’. De groep verwacht er veel van omdat zij zien dat er nogal wat bewoners van de Stevenshof op Facebook foto’s delen van mooie locaties in de wijk.

Hoe kun je meedoen?

Maak in de maanden juni en juli 2021 een mooie kleurenfoto van ‘groen’ in de Stevenshof: balkontuin, voortuin, achtertuin, buurttuin, schooltuin, kloostertuin, parken, geveltuin, boomspiegel of je eigen tuin. Geef de foto een titel en beschrijf in maximaal 200 woorden waar, wanneer en waarom de foto genomen is. Je kunt met 2 foto’s deelnemen, waarvan er uiteindelijk 1 in de einduitslag terecht kan komen. De uiterste inzenddatum naar groen@stevenshofvitaal.nl is 1 augustus 2021.

Prijzen en jurering
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het Vitaliteitsfestival op 11 september 2021 in de Stevenshof. De winnende foto’s worden in posterformaat op borden tentoongesteld. Een QR code op de borden leidt naar de website van de Initiatiefgroep Groen waarop de foto’s eveneens te zien zijn en ook de toelichtende tekst van de fotograaf is te vinden.
Voor de mooiste foto’s zijn er drie prijzen:
1e prijs: een abonnement op een tuintijdschrift

2e prijs: een tuinbon van € 40

3e prijs: een tuinbon van € 20

Daarnaast krijg je, na afloop van het Vitaliteitsfestival, de afdruk van jouw foto op posterformaat mee naar huis.

De jury bestaat uit Betty Nicolai, lid van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging en ervaren jurylid/tuinierster, Lie Hoogenberk, Vegan Kookcoach & Initiatiefneemster Buurttuin Stevenhof aan de Magda de Haasstraat in de Stevenshof, Marian Kathmann, Natuur en duurzaamheidseducator bij de gemeente Leiden en centrale coördinator van de Vereniging Leidse Schooltuinen en Marijke van der Werf, lid van de werkgroep Kunst en Cultuur van de wijkvereniging in de Stevenshof.

(Technische) voorwaarden en aanwijzingen
- De foto’s dienen in JPEG-formaat aangeleverd te worden en vanwege de benodigde kwaliteit voor het afdrukken als poster (A1) minimaal 3000 pixels over de lange zijde te hebben (minimaal 3 en maximaal 8 MB);
- Er mogen geen personen op de foto voorkomen vanwege Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
- Je moet inwoner van de Stevenshof zijn en de foto(‘s) zelf hebben gemaakt. Door deelname verklaar je eigenaar te zijn van de foto(‘s). De Initiatiefgroep Groen is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer je niet de eigenaar bent van de ingestuurde foto('s);
- Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert, is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking, zoals het kader aanpassen en hooglichten dempen, wel;
- Door deelname geef je toestemming om de foto(’s) op de website en social media van Stevenshof Vitaal te plaatsen en/of op posters te tonen bij gelegenheid van het Vitaliteitsfestival Stevenshof op 11 september 2021;

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!