Regionale Energie Strategie 1.0 Holland Rijnland

Geacht college,
Geacht raadslid,
Inleiding
In april 2020 is de Regionale Energie Strategie 1.0 Holland Rijnland (RES) vrijgegeven voor
besluitvorming. In de RES zijn de locaties aangegeven waar volgens de energieregio Holland Rijnland
het best duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Op de kaart van de RES liggen op en
rond het Valkenburgse Meer twee zoekgebieden die elkaar deels overlappen: ÈÈn voor ëzon op veldí
en ÈÈn ëVRM-locatieí voor windenergie langs de noord-, oost- en westoever van het meer. Vanuit de
planontwikkeling voor Valkenhorst op voormalige Vliegkamp Valkenburg zijn binnen de VRM-locatie
3 plekken gereserveerd voor windturbines. Deze plekken liggen niet op de westoever, bij
Valkenhorst, maar op de oostoever, op minimale afstand van de woonwijk Stevenshof.

Zie de link voor de volledige brief en bijbehorende documenten