Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart


Om de invoering van kentekenparkeren zorgvuldig te laten verlopen, voert de gemeente Leiden kentekenparkeren in 2 stappen in:

  1. Op 30 januari 2017 start kentekenparkeren voor de bewonersvergunning, bedrijfsvergunning en het bezoekersparkeren.
  2. Op 3 april 2017 start kentekenparkeren voor alle overige parkeerproducten zoals de werknemersvergunning, klussenbusvergunning, gehandicaptenparkeerkaart of

Op 3 april 2017 wordt kentekenparkeren ingevoerd voor onder andere de gehandicaptenparkeerkaart. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart in Leiden? Op dit moment hoeft u niets te doen. U ontvangt in maart 2017 een brief met informatie over wat kentekenparkeren is en wat het voor uw gehandicaptenparkeerkaart betekent.

Gehandicaptenparkeerplaats

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. U herkent een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool.

Een aantal zaken blijft na de invoering van het kentekenparkeren gelijk. Zo moet u bij een algemene gehandicaptenparkeerplaats nog steeds uw kaart op het dashboard leggen.

Kort parkeren

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen voor ‘kort parkeren’. Tijdens het parkeren moet de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto zijn aangebracht. U hoeft dus geen bewonersvergunning aan te vragen.

Let op: in zone A (centrum) bestaan naast plaatsen voor kort parkeren ook parkeerplekken die uitsluitend voor vergunninghouders zijn. Als u hier parkeert met uw gehandicaptenparkeerkaart moet u wel betalen; dat kan alleen met een dagkaart.

Wilt u met uw gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren in betaald-parkeren-gebied, dan moet u vanaf 3 april 2017 de kentekens van de auto’s waar u regelmatig in (mee)rijdt, invoeren in het e-loket. Deze informatie gebruiken de scanauto’s om het betaald parkeren te controleren. U hoeft de gehandicaptenparkeerkaart dan niet meer op het dashboard te leggen.

Parkeerverbod

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het bord ‘Verboden te parkeren’ staat (verkeersbord E1), zolang het verkeer niet wordt gehinderd of gevaar wordt veroorzaakt. U mag hier maximaal 3 uur staan. U moet daarom een parkeerschijf gebruiken.

 

In het centrumgebied van Leiden geldt overal een parkeerverbod, de zogenaamde parkeerverbodzone. Deze zone wordt door middel van verkeersborden gemarkeerd.

 

Ook na invoering van kentekenparkeren in april 2017 kunt u hier gebruik van blijven maken. U legt uw gehandicaptenparkeerkaart en de parkeerschijf op het dashboard.

 

Veelgestelde vragen en filmpjes

Op de website www.leiden.nl/kentekenparkeren vindt u meer informatie over kentekenparkeren. Ook is er op deze website een speciaal tabje met veelgestelde vragen.